სიახლეები

  /  სიახლეები

2020 წლიდან, პირველად საქართველოში, კომპანია ინტრეკ ჯორჯიამ, დაიწყო არმირებისთვის აუცილებელი კიდევ ისეთი ინოვაციური პროდუქტის წარმოება როგორიც არის სპეციალური მარყუჟებიანი საქსოვი გამომწვარი მავთული სავაჭრო ნიშნით ბაზისი.

2019 წლიდან კომპანია ინტრეკ ჯორჯიამ, მომხმარებელს შესთავაზა, ნებისმიერი ზომის და ფორმის სამშენებლო ცალუღები (ხამუთები) სავაჭრო ნიშნით ბაზისი.