ჩვენს შესახებ

  /  ჩვენს შესახებ

მინაპლასტიკური არმატურა ბაზისი– უნიკალური და ინოვაციური სამშენებლო მასალაა. მის დასამზადებლად გამოიყენება მინაბოჭკო და სხვადასხვა სახის პოლიმერები.
იგი შედგება ორი ძირითადი ნაწილისგან: შიდა ნაწილი წარმოადგენს ბოჭკოთა ერთობლიობას რომლებიც ერთმანეთთან კავშირშია პოლიმერული დღვილის მეშვეობით, და გარე ნაწილი, ეს არის ბოჭკოს მასივი რომელიც სპირალურად დახვეულია შიდა ნაწილზე.

როგორც წესი მინაპლასტიკური (კომპოზიტური) არმატურის დაზამზადებლად გამოიყენება შემდეგი კომპონენტები: მინის ბოჭკო, ბაზალტის ბოჭკო, ნახშირის ბოჭკო. თვითოეული მათთაგანი გამოიყენება როგორც დამოუკიდებლად, ასევე წარმატებით შესაძლებელია მათი კომბინირება გარკვეული პროპორციებით. დღევანდელი დღისთვის ყველაზე მეტი პოპულარობით სარგებლობს მინის ბოჭკოს საფუძველზე დამზადებული კონსტრუქციები. ნახშირის და ბაზალტოპლასტიკური არმატურა უმნიშვნელო უპირატესობასაც ფლობს, მაგრამ იმავდროულად მნიშვნელოვნად ძვირია მინაპლასტიკურ არმატურასთან შედარებით. სწორად ეს ეკონომიური ფაქტორი და არაერთი უპირატესობა მეტალის ანალოგთან შედარებით, არის მიზეზი მინაპლასტიკური არმატურის პოპულარობის როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკასა და კანადაში და ასევე რუსეთშიც.

მინაპლასტიკური არმატურის კვეთი შესაძლოა იყოს 2 მილიმეტრიდან 32 მილიმეტრამდე. მინაპლასტიკური არმატურის უპირატესობებიდან მნიშვნელოვანია გამოვყოთ შემდეგი თვისებები: ბევრად მაღალი სიმტკიცე ჭიმვაზე, კოროზიის მიმართ მედეგობა, მაღალი მედეგობა ტუტეებისა და მარილების მიმართ. მინაპლასტიკური არმატურის გამოყენება შესაძლებელია ფართო ტემპერატურულ დიაპაზონში (-70 დან +100 გრადუსამდე). იგი ინარჩუნებს თვისებებს და მისი ექსპლუატაციის ვადა 100 წელიწადზე მეტია.

დღევანდილი დღისთვის, მინაპლასტიკური არმატურა აქტიურად გამოიყენება მშენებლობაში როგორც გამამაგრებელი კომპონენტი როგორც მძიმე ასევე მსუბუქი ბეტონების შემთხვევაში.
მინაპლასტიკური არმატურა წარმატებით გამოიყენება სხვადასხვა მიზნებისთვის: მშენებლობაში და საგზაო სამუშაოებში, მათ შორის სარემონტო სარეკონსტრუკციო ღონისძიებებში, ასევე ნაპირსამაგრ სამუშაოებში, ხიდებში, დამბებში და ა.შ.

მინაპლასტიკურ არმატურა ბაზის-ს გააჩნია მძლავრი ორმაგი პერიოდული პროფილი რაც გამოარჩევს ჩვენს არმატურას სხვა მწარმოებლების პროდუქტისგან, და იმავდროულდ უზრუნველჰყოფს მის საუკეთესო შეჭიდებას ბეტონთან.

ჩვენთან თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ მინაპლასტიკური კომპოზიტური არმატურა ბაზისი, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად შესანიშნავია ფუნდამენტისთვის, კედლებისა და იატაკისთვის, ფილისთვის, ნაპირსამაგრი ბეტონის კონსტრუქციებისთვის, ეზოების არმირებისთვის და ა.შ.. ჩვენს მიერ წარმოებული მინაპლასტიკური არმატურა ბაზისი გამოსადეგია ნებისმიერი ზემოთ აღნიშნული მიზნებისთვის, რასაც ადასტურებს შესაბამისობის სერტიფიკატი და კვლევის დასკვნები რაც სისტემატურად  ტარდება, და საფუძვლად უდევს წარმოება რომელიც ყველა აუცილებელ სტანდარტს აკმაყოფილებს.