მეტალის ანალოგთან შედარების ცხრილი

  /  მეტალის ანალოგთან შედარების ცხრილი
მახასიათებელი მეტალის არმატურა A-III მინაპლასტიკური არმატურა
სიმტკიცის ზღვარი გაჭიმვაზე (მეგაპასკალი) 390 მპა 1000 მპა
ფარდობითი წაგრძელება % 14 2.5
სიმკვრივე (ტონა/კუბური მეტრი) 7 1.9
ჟანგვის მიმართ მდგრადობა იჟანგება არ იჟანგება
თბოგამტარობა თბოგამტარია არ არის თბოგამტარი
ელექტროგამტარობა ელექტროგამტარია არ არის ელექტროგამტარი
შესაძლო დიამეტრები (მმ) 6-80 4-20
სიგრძე (მეტრი) 6 ან 12 შეზღუდული არ არის
ეკოლოგიურობა ეკოლოგიურია არ არის ტოქსიკური