მინაპლასტიკური არმატურა ბაზისი

  /  მინაპლასტიკური არმატურა ბაზისი

მინაპლასტიკური არმატურა ბაზისი

მინაპლასტიკური არმატურა ბაზისი იყიდება გრძივი მეტრობით. მპა ბაზისი შეფუთულია ხვიებში. თვითოეულ ხვიაში 50 ან 100 მეტრია.

მპა ბაზისის ფასები იხილეთ აქ.